Ledare med växtkraft

– stärk ditt ledarskap med utrymme, tanketid och nya perspektiv

Vi använder naturen som verktyg, plats och metod för att träna och utveckla ett hållbart ledarskap. Olika platser och rum i naturen hjälper oss att se ur andra perspektiv och ger oss nya intryck. Naturen blir en inspirerande förebild. Du får insikter i hur du skapar utrymme för medarbetarnas initiativ och organisationens utveckling genom olika metoder på olika platser, både ute och inne. Du ges utrymme och tanketid för att stärka din egen växtkraft.

Kursen bygger på ett förhållningssätt till lärande, deltagare och platser som är inspirerat av utomhuspedagogik, the Genuine Contact™ Program och forskning om Naturunderstödd Rehabilitering. Genom att kombinera olika platsers karaktärer med involverande metoder ges förutsättningar för både personlig och professionell utveckling.

Med naturen som förebild utvecklar vi tillsammans ett ledarskap för lärande och hållbarhet som vilar på förtroende både för människorna och för processen i organisationen. Vi menar att en uthållig organisation består av människor som har möjlighet att påverka, fatta beslut och som har utrymme för reflektion och lärande. I den typen av organisation ges möjlighet att snabbt ta till sig nya influenser och skapa nytt inför kommande utmaningar. Nya tider med nya utmaningar behöver andra metoder.

Fakta

Comments are closed.