Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt till lärande som grundas i platsens berättelse, oftast utomhus. Det handlar om att göra rätt sak på rätt plats. Utomhuspedagogik står inte i motsats till annan pedagogik utan är ett komplement, ytterligare ett verktyg för att skapa och förmedla kunskap. När du arbetar med utomhuspedagogik används många sinnen vilket leder till att fler minnesspår uppstår i hjärnan. Ju fler vägar vi har för att hitta tillbaka till sådant vi gjort och lärt för länge sedan desto större sannolikhet att kunskapen kan omvandlas till kompetens. Eller, att faktakunskapen dyker upp vid tentan/skrivningen.

Utomhuspedagogik flyttar lärandet från den invanda, traditionella klassrums- eller föreläsningsmiljön ut i natur-, kulturlandskap och samhälle för direktupplevda, autentiska inlärningssituationer. Där drar vi erfarenheter av och reflekterar utifrån dem. Genom att blanda ute- och innemiljöer, teori och praktik skapas spänningsfält som ger stöd för lärande. Att gå lite utanför komfortzonen är bra för lärandet. Det är spännande men inte skrämmande. När man utmanas på en bra nivå presterar man maximalt, man är vaken och kreativ. Blir utmaningen för stor får den motsatt verkan och vi går tillbaka till gamla mönster och får svårt att lära nytt.

Utomhuspedagogik är tematisk och ämnesöverskridande. I skolan kan du tillämpa den inom alla ämnesområden, på alla nivåer. Rätt sak på rätt plats betyder att vissa moment passar bra ute medan andra lämpar sig bäst i en labbsal. Utomhuspedagogik ger dig verktyg och en metod för att skapa bra lärtillfällen med stor delaktighet utanför klassrummets väggar.

Comments are closed.