En kultur av ledarskap

Ledarskap ska ge stöd och energi för alla som berörs. Ofta tänker man på ledarskap som ett sätt att få andra att göra något, gärna det jag vill, på mitt sätt. Men, ett bra ledarskap grundar sig bland annat på att de som ska ledas ger dig mandat att leda dem. Ett sätt att få det mandatet är att bjuda in och involvera hela gruppen i ledarskapet. När ledarskapet står på en grund av ärligt … Läs hela