Bryt mönstret med Skogsfloating

Vi pratar ofta om att hela kroppen och att alla sinnen ska aktiveras. Men, hur gör man det när man sitter fast i gamla mönster? De flesta av oss vill men hindras av både egna tankesätt och organisationens förväntningar. En känsla av tankarnas frihet upplever vi precis innan vi somnar eller i samband med att vi vaknar. De som mediterar känner igen den och har metoder för att nå tankens frihet, både för vila och kreativitet.

Skogsfloating är ett sätt att nå dit. Skogsfloating fungerar både för den enskilde och för gruppen. Metoden vi använder går ut på att genom enkla övningar landa här och nu. Till exempel plockar vi bort klockan och stänger av mobiltelefonen. Allt vi gör behöver inte vara mätbart. Och, vi behöver inte alltid vara nåbara.

Att tänka nytt eller att tänka på nya sätt för att koppla ihop tidigare erfarenheter kräver lugn och trygghet. Lugnet får du genom övningarna och tryggheten står gruppen för. När du är i den miljön finns det förutsättningar för hjärnan att tänka i nya banor. En stressad, eller hotad hjärnas uppgift är att hitta snabba lösningar för att kroppen den sitter på ska överleva. Snabba och säkra lösningar är de som är prövade och redan uttänkta. Därför använder vi Skogsfloatingmetoden för att skapa kreativa möten och nya lösningar.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.