En kultur av ledarskap

Ledarskap ska ge stöd och energi för alla som berörs. Ofta tänker man på ledarskap som ett sätt att få andra att göra något, gärna det jag vill, på mitt sätt. Men, ett bra ledarskap grundar sig bland annat på att de som ska ledas ger dig mandat att leda dem.

Ett sätt att få det mandatet är att bjuda in och involvera hela gruppen i ledarskapet. När ledarskapet står på en grund av ärligt inbjudande och utnyttjande av hela gruppens kompetens kan en kultur av ledarskap uppstå. I en sådan kultur ges förutsättningar för att arbetet hamnar i flow-kanalen vilket ger en känsla av glädje och flyt. Arbetsglädje ger energi ur vetskapen att jag bidrar på samma villkor som alla andra i gruppen och att allas bidrag är en förutsättning för gruppens resultat.

Glädje är också en faktor för lärande, utveckling och kreativt tänkande. Att ha kul på jobbet är något annat än att roas av en komiker. Den glädje som uppstår under samarbete underlättar problemlösning och att hitta nya lösningar på gamla problem.

Birgitt Williams, skapare av the Genuine Contact™ Program, ger under april flera workshops på temat ledarskapskultur; The Genuine Contact Way – Nourishing a Culture of Leadership. Oslo, Göteborg, Malmö och Stockholm är de fyra orter som står som värdar.

Mer om plats, tid, innehåll och anmälan hittar du här.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.