Holistisk ledarskapsutveckling – vägen till trovärdigt ledarskap

Holistisk ledarskapsutveckling
Del 4 i Genuine Contact Program Logo Genuine Contact Programme

Ditt ledarskap bottnar i hur du leder dig själv. När du är trygg och står stadigt i ditt eget ledarskap blir det enklare att skapa ett ledarskap som bjuder in dina medarbetare till att ”ledarskapa”. Med det menar vi att skapa en kultur i organisationen som tillåter den enskilde att ta ett eget ansvar samtidigt som du som ledare är trygg med att resultatet blir så bra det någonsin kan bli. Ofta leder det till ett bättre resultat när fler får möjlighet att tänka och ta ansvar.

Kursen använder det förhållningssätt till ledarskapande som du redan tränat i de föregående modulerna av Genuine Contact – programmet men med ett större fokus på dig själv och det bakomliggande som påverkar ditt ledarskap. Den hjälper dig att använda metoder och verktyg för att reflektera över ditt ledarskap snarare än att ”pracka på dig” en färdig lösning. Ledarskap är en ständig utveckling som sker både inom dig själv, i förhållande till organisationen och inom organisationen som du är en del av.

Vi använder det vägglösa uterummet på Ramsvikslandet och i närområdet till delar av programmet då vi ser ett stort värde i att använda platsens kvaliteter för att förstärka innehållet och lärandet. Fria tankar behöver fri rymd för att få plats. Det ger också andra intryck än vi kan skapa inne, oavsett hur väl vi planerar och möblerar rummet.

Under kursen tränar vi bland annat:

  • Att synliggöra vad som motiverar dig.
  • Att se sina underliggande värderingar och hur de påverkar det egna ledarskapandet.
  • Att observera – att se detaljer och reflektera över varför jag ser det jag ser för att lära mig mer om mitt ledarskap och hur mina värderingar påverkar vad jag gör.
  • Ditt ledarskap genom reflektion och att förstärka det som är bra och synliggöra sådant som du behöver träna mer på.
  • Öka din förståelse för dina styrkor och svagheter.

Investering: 14 800 SEK + moms.
I priset ingår boende på Ramsviks Övergård, kurskompendium och de flesta måltiderna.

Till anmälan

Comments are closed.