Ledarskap är en del i organisationens kultur

Bilden av ledarskap behöver gå från något man utövar till att vara något man är en del av. Den förhärskande bilden av ledarskap är att en leder och att andra följer efter. Det förutsätter att ledaren sitter på kunskap som de som ska ledas saknar. Men idag är nästan all kunskap och information tillgänglig vilket gör att vi måste leda på ett annat sätt. Ett mer involverande sätt att se på ledarskap är att se företeelsen som en kultur, att ledarskapet sitter i organisationens kultur.

Om vi väljer att se det som en sanning öppnar sig nya möjligheter för att använda allas kapacitet, kreativitet och kompetens fullt ut. Dessutom blir alla ledare och ansvariga för verksamheten och dess utveckling. Det är nu som det blir spännande för en konsekvens av detta är att fler får makt att leda, åtminstone sitt eget arbete. Det betyder att det formella ledarskapet måste tänka och arbeta på ett annorlunda sätt än tidigare.

Starka ledare och organisationer är de som lyckas att få många att engagera sig och att aktivt ta ledarskap i sitt arbete och organisationens utveckling. En organisation som aktivt väljer att dra nytta av människors vilja att lära nytt och utvecklas blir sannolikt framgångsrik. Det är naturligtvis utmanande och kanske lite skrämmande att låta fler påverka utvecklingen. Men, ett tänkbart resultat av att ta utmaningen är att fler gör mindre och att det därigenom blir mer gjort.

Läs mer om hur du kan utveckla dig/ditt ledarskap genom att gå delta på en workshop. Jag ska delta och hoppas få träffa dig.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.