Ledarskap är mer än yta

 

Vacker dörr med blommor

Ledarskap är mer än yta. Under kursen Holistic Leadership Development tittar vi på vad det är under ytan som påverkar den.

 

Du får vad du ser är ofta sant men vad händer när du går in i en organisation där ytan glänser men det visar sig att de underliggande lagren inte är lika fina?

Ytan grundas i vad som finns bakom. En nymålad fasad kan dölja kan dölja en murken vägg, ett tag. Så är det med ledarskap också. Det första intrycket kan vara professionellt men över tid kan det visa sig att organisationen eller individen är i obalans. Den tillfällige besökaren kanske inte märker något men den som återkommer regelbundet eller går in i ett långvarigt samarbete märker det och kommer att påverkas.

När du är i en obalanserad organisation kanske du inte ser hur du själv både påverkas och påverkar. Allt ledarskap börjar i dig själv och hur du bemöter andra. Hur du bemöter andra kan du få återkoppling på från människorna runt dig men hur får du återkoppling på bemötandet av dig själv?

Kursen Holistic Leadership Development hjälper dig att se hur du reagerar och vad du kan göra för att utveckla ditt ledarskap och ledarskapa på ett mer medvetet sätt. Hitta ditt eget sätt att få med hälsa, plats, glädje, mål i ditt ledarskapande och i din organisation. Att få en djupförståelse för hur du tänker och reagerar förbättrar troligen både ditt eget ledarskap och organisationens resultat.

Kontakta oss

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.