Extraordinärt ledarskapsforum

Extraordinärt ledarskap fördjupas i ett reflekterande samtal.

Reflekterande samtal kring extraordinärt ledarskap.

Att utvecklas som ledare kräver mer än att läsa en bok. Det kräver reflektion, övning och utbyte med andra ledare. Kompetens/praktisk kunskap, teori och faktakunskap ska smältas samman till en helhet för att ledarskapet ska bli riktigt bra, eller extraordinärt.

Vi vet att det i alla grupper finns en oändlig mängd kunskap, av alla dimensioner. Men, hur ofta vågar vi släppa fram den? Har du modet att lita blint på processen eller vill du styra för att ha koll på vad som händer? En extraordinär ledare har både modet och tryggheten att göra det.

Det behövs kanske inte så mycket för att du ska våga ta steget och pröva den spännande resan mot att leda så att andra kan leda. Ett första steg kan vara att delta i Extraordinärt Ledarskapsforum där du både får pröva metoder och träffa andra i ledarroller att dela erfarenheter med.

Under forumet använder vi övningar och metoder från Genuine Contact® Program och utomhuspedagogik. Vi blandar inne med ute, park och nationalpark, rörelse med mer lugna stunder. Kort sagt, enkla övningar som ger stora effekter.

Under de två dagarna använder vi platser och övningar som ger stora förutsättningar för att dela erfarenheter och att lära tillsammans. Den röda tråden som löper genom dagarna är att allt bygger på vartannat. Du får möjlighet att flyta med i strömmen utan att vi bryter programmets flöde. Du får helt enkelt möjlighet att delta utan att tänka på de didaktiska frågorna.

Mot slutet av forumet gör vi gemensamt en djupreflektion över vad, i vilken ordning och hur övningarna har genomförts. På så sätt åker du hem med en upplevelse av hur det kan upplevas av att vara i ledarskapsflödet och några färdiga övningar att använda i arbetet där hemma.

Läs mer

Bookmark the permalink.

Comments are closed.