Ledarskapstankar från uteköket

Matlagning kring elden vid spegelblankt vatten

Matlagning kring elden

Mat är en viktig del av en learnshop, oavsett vilket ämne den handlar om. Köket är också en bra plats för att utveckla ledarskap och lagarbete. När man jobbar i köket kan man iaktta vilka som tar ledningen, vilka som är bra på att följa och vilka som kommer med kreativa lösningar. Det är en bra plats för att iaktta sig själv och hur man hanterar olika situationer, särskilt när det blir trångt och rörigt. Fokuserar man på sin egen uppgift eller försöker man övertyga andra om det bästa sättet att göra saker? Tillåter man kreativa lösningar eller har man behov av att följa receptet exakt?

Ledarskap och samarbete tränas inte bara i köket utan överallt där man lagar mat tillsammans. Ute runt elden behöver arbetet fördelas, man behöver vara överens om i vilken ordning man gör saker för att allt ska bli färdigt i rätt tid.

Det finns ögonblick när man som arbetsledare kunde ingripa men väljer att inte göra det eftersom man då tar bort en erfarenhet från andra. Sådana ögonblick kan vara när någon hävdar ett ”rätt” sätt att göra saker på, men får lära sig att motparten har sitt eget ”bästa” sätt som visar sig fungera lika bra. Det kan även vara att se hur några i en grupp åtar sig en uppgift och går iväg och gör den utan att kolla att det de gör blir färdigt samtidigt som resten av maten. Det finns grupper där ingen vill ta ledningen och göra arbetsfördelning och tidsschema och det finns grupper där ingen vill följa när någon tar ledningen. Sådana grupper kommer att ha problem att bli färdiga i tid och får se andra grupper äta sin lunch medan deras bara är halvfärdig.

Kreativitet hör ihop med matlagning och det är inget som säger att man behöver följa instruktioner slaviskt, bara för att man fått dem. Man lär sig av erfarenhet att se hur man kan ändra så att det passar situationen, t ex genom att fördela äpplepajen i fler formar så att den blir fortare färdig eller vända på en låda för att skapa ett bord. Man lär sig också av erfarenhet att låta någon ta ledningen för att det går fortare att pröva ett sätt att arbeta än att en massa personer ska hävda att deras sätt att jobba är så mycket bättre. Det ger också träning i att leda, för när ingen tar ledningen, så måste faktiskt jag ta ansvar för att leda så att vi inte får gå hungriga hela dagen.

Eiwor Backelund Jacobsson
GC Tools

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.