Möten och utveckling

Samtal i uterummet

Ett samtal under en viktig del i mötet; pausen.

Utveckling bygger på möten

Att tänka själv går till en gräns men sedan behövs fler hjärnor som samverkar för att komma vidare. Möten, både professionella och spontana sker mellan människor som på något sätt interagerar. Möten påverkas av den process vi väljer att använda och den miljö vi väljer att vara i.

Det kan vara bra att byta miljö som en del i mötesfaciliteringen. Mötet kan ske på hemmaplan men det kan också vara bra att helt byta miljö och åka bort för mötet. Plats, miljö, bemötande och facilitering ska synkroniseras så att de olika delarna stödjer varandra och bildar en helhet. Vi ser på helheten som mötesfaciliteringens kroppsspråk. I det lägger vi bland annat in möbleringen av rummet, ljussättning, material att arbeta med, frukt och dryck. Alla de små detaljer som man som mötesdeltagare sällan märker men som påverkar resultatet på en omedveten nivå. Mötets kroppsspråk är osynligt när det fungerar men det blir synligt om det brister.

Vi blandar gärna inne- och uterum. Det gör vi för att ge fler möjlighet att arbeta på det sätt som passar bäst. Någon vill helst sitta ensam, någon vill röra sig, någon vill arbeta tredimensionellt, sätten är många och genom att medvetet variera ges fler möjlighet att bidra maximalt till resultatet.

Kontakta oss

Comments are closed.