Om Friluften

Friluften såg dagens ljus 1999. Ända sedan de första uppdragen och idéerna om hur vi vill att våra deltagare ska uppleva ett Friluften-arrangemang har vi strävat efter att ge den stora, personliga upplevelsen till alla i gruppen. Även när det är stora grupper vi arbetar med strävar vi alltid mot att ge samma upplevelse och känsla. Som deltagare i Friluftens arrangemang ska du känna dig utvald, sedd och värdefull, oavsett gruppstorleken.

Friluftens ledarskap bottnar i öppenhet, inbjudande till medskapande och reflektion. Vi menar att deltagarens helhetsupplevelse grundläggs i vårt bemötande, från den första kontakten tills uppdraget avslutas. Vi bjuder in dig som deltagare att vara deltagande med allt vad det innebär. Det gör vi för att resultatet blir så mycket bättre. Att vi bjuder in dig ställer samtidigt krav på att du tackar ja och väljer att vara aktiv. Valet innebär att du bidrar med din kunskap och energi. Tack vare ditt bidrag blir resultatet bättre.

Vi har sett att när deltagarna bjuds in att bidra med sin energi och tidigare erfarenheter skapas nya möjligheter för utveckling och lärande, ett samlärande. I matematiken får vi lära oss att summan av två tal har ett absolut värde men i gruppsammanhang är värdet betydligt större än vad matteläraren gav poäng för. Två plus två kan bli fem eller ännu mer när kreativiteten släpps loss.

Energin och kunskapen som frigörs genom vårt arbetssätt ger möjlighet för både grupp och individ att lära och växa. Som en bonus lär vi oss nya saker genom erfarenheter som vi kan använda i kommande kurser och arrangemang. Det är vi tacksamma och ödmjuka inför för det är det som driver oss vidare. Att lära och utvecklas är vanebildande!

Kontakta oss

Comments are closed.