Anders Johansson

Porträttbild av Anders Johnasson

Anders Johansson ägnar sig sedan 1999 professionellt åt utomhuspedagogik och ledarskap, i Friluften och vid Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings universitet.

I Friluften har jag hållit i kurser och aktiviteter för anställda i privat och offentlig verksamhet. Vid NCU, där jag startat och lett ett 40-tal kurser var jag länge med och drev kursutvecklingen. Det nära samarbetet med kursansvar avslutades 2014. Vi fortsätter att samarbeta kring utomhuspedagogik och närliggande områden.

Jag är Genuine Contact™ Trainer, medskapare av Skogsfloating® och certifierad Etiklots. I Genuine Contact™ är jag Train the Trainer-godkänd vilket innebär att jag både får utbilda i metoderna och använda dem som konsult i utveckling av ledarskapande organisationer. Etiklots är ett verktyg för att hantera svåra samtal. Det fungerar som samtalsverktyg i ett skarpt läge. Metoden är ett bra verktyg för att formulera en grupps eller organisations värde/etiska grund.

Att använda utomhusmiljön, gruppens styrkor och lita på processen är mitt signum för att nå resultat. När en grupp får en uppgift och gör den till sitt eget ansvar behöver den tid och hjälp att hålla fritt från annat som stör. Då kommer resultaten. Det blir inte alltid som jag tänkt mig; men alltid bättre. Där ligger styrkan i att använda hela gruppens styrka, energi och kompetens. Min styrka är modet att lita på processen och människors vilja att prestera.

“Om fler gör mindre – då blir det mer gjort” var parollen jag som nybliven ordförande i Friluftsfrämjandets lokalavdelning arbetade efter. Det var nytt då men det är fortfarande ledstjärnan i mitt arbete inom lärande och utveckling. Med enkla metoder och övningar skapas förutsättningar för att få en grupp av deltagande deltagare. Det ger resultat.

Karriären började som aktiv i Sjöscouterna och Friluftsfrämjandet. Det var där intresset för ledarskap och metoder för samarbete väcktes. Under den långa läroperioden hann jag gå från att vara barnmedlem till att sitta i styrelse och utveckla verksamhet. En skola som ger erfarenheter som är svåra att läsa sig till. Det finns likheter i att leda den lilla scoutpatrullen och att leda en lokalavdelning med tusentalet medlemmar, flera hus, anställda och många kilometer vandrings- och skidleder att sköta. Likheter jag använder i mitt eget ledarskap och de kurser jag är med och utvecklar.

 

Comments are closed.