Skogsfloating med naturlig härvaro

Naturlig härvaro i skogsfloatingrummet.

Skogsfloating med naturlig härvaro är ett skönt avbrott i mötesagendan som ger utrymme för reflektion. Det är en stund för egna tankar, både privata och professionella där flöde och riktning får vara ostrukturerade och flyta fritt. Det ger tid för att landa och bli mer härvarande. Svävande i skogsfloatingstolen kan du vara långt borta i tanken men med öppna sinnen. När du hälsas välkommen tillbaka återvänder du med ny energi och, förhoppningsvis ett större fokus. En del tankebrus har bearbetats och rensats bort, några nya tankar har fötts. Det leder till djupare och friare resonemang i mötets pågående arbete.

Naturlig härvaro kan fylla en del av mötesagendan som ofta förbises vid planeringen – tid för reflektion. Det är lätt att planera för att hinna med så mycket som möjligt. Det betyder ofta att programmet ska sakna mellanrum, programpunkt följer på programpunkt. Det behöver inte vara fel men, det kan bli på bekostnad av den extra tanketiden som gör skillnad i beslutsfattandet och i den kreativa processen.

Ett planerat avbrott för att ge tankarna möjlighet att röra sig okontrollerat kan tillföra fler perspektiv och ge bättre diskussioner i det fortsatta mötet. Det krävs mod för att våga låta det ostrukturerade möta det strukturerade men det ger alltid resultat.

Skogsfloating med naturlig härvaro kan naturligtvis lika gärna vara ett tillfälle för vila och energitankande. Och det påverkar ju också resultatet.

Jag vill ha kontakt om Skogsfloating

Comments are closed.