Utbildning

NaturspårVi håller kurser i utomhuspedagogik och i Genuine Contact™ programmet. Vill du, så kommer vi till dig och din grupp. Det kan vara en skola som vill fortbilda sin personal inom utomhuspedagogik eller en organisation som vill utveckla sitt ledarskap. Vill du hellre vara på en neutral plats hjälper vi dig gärna med att både stå för utbildning och bokning av lämplig plats.

Vi arbetar alltid med involverande processer, oavsett vad ditt syfte med utbildningen är. Vi står för innehållet och den röda tråden men resultatet beror i stor utsträckning på din delaktighet. Våra program utgår från den nivå som du och din grupp befinner er på och bygger vidare på den kunskap som redan finns i gruppen. Reflektion är en medveten del i våra utbildningar. Genom den synliggör vi vad som gjorts och det blir ett sätt att sätta egna ord på vad du som deltagare lärt dig. I reflektionen har vi dessutom möjlighet att komma åt metanivån i programmet. Den behöver du ha koll på för att själv genomföra något liknande det som du just har upplevt.

Inför en utbildning har vi alltid ett möte, gärna på plats, så att båda parter vet vad som ska levereras. Vi har färdiga förslag för inspirationsdagar men oftast är det slutliga programmet skapat tillsammans med beställaren för att möta önskemålen så bra vi kan.

Läs mer om utomhuspedagogik

Till kursutbudet

Comments are closed.