Att bygga en sund och balanserad organisation – diagnos och förnyelse

Del 1 och 2 i Genuine Contact Program Logo Genuine Contact Programme

I en föränderlig omgivning gäller det att hålla balansen både som individ och organisation.

Hälsa och balans är lika viktigt för en organisations utveckling som det är för din och min. Genom att välja ett livsberikande förhållningssätt skapas en miljö som påverkar medarbetarnas samarbete och gemensamma prestationer. I en uppmuntrande omgivning frigörs glädje och energi som hjälper hela organisationen att prestera på topp.

När du ska börja ett förändringsarbete i din organisation är det bra att veta var du börjar. Du behöver synliggöra var du står för att kunna ta ut en riktning till dit du vill. Startpunkten ger dig också ett utgångsvärde som du kan mäta ifrån eller jämföra med för att se vad som ändrats och att det hänt saker i organisationen.

Utbildningen ger dig:

  • En holistisk diagnos av din organisation, en nulägesanalys med helhetsperspektiv
  • En metod att se det som fungerar bra och sådant som behöver förbättras eller rensas bort
  • Metoder att engagera kollegorna i processen och få dem att bidra med idéer och lösningar för den gemensamma framtiden
  • Några enkla verktyg för ditt/ert fortsatta arbete med diagnoser, synliggörande av processen och organisationens utveckling mot att vara i sitt önskade tillstånd
  • Uppleva ett sätt för att skapa ett livs- och energiberikande klimat i organisationen som stödjer utveckling
  • Din egen plan för att genomföra en diagnos i din organisation, parallellt med eller efter kursen
  • En kursbok så att du enkelt kan hitta tillbaka till det du lärt och upplevt

Online, 12, 19, 26/2 och 5/3

Kursen består av fyra onlinemöten á fyra timmar, 08 – 12, med frågor och samtal som hjälper dig att bli bekväm med att använda verktygen. Mellan kursträffarna ligger självstudier, reflektion och hemuppgifter inför nästa tillfälle. Kursteamet finns tillgängligt under mellanrummen via e-post om något är oklart eller om någon oväntad frågeställning dyker upp.

På plats, 28-29/3, 2019, någonstans i Västra Götaland

Kursen genomförs under två heldagar med frågor, övningar och samtal som hjälper dig att bli bekväm med att använda verktygen.

Investering: 6 800;- + moms

Är ni flera från samma organisation (med ett org. nr.) ger vi rabatt på avgiften med 25% på deltagare nummer två och 50% för följande upp till fyra deltagare. Vill ni vara en egen grupp? Kontakta oss för offert.

Comments are closed.