Hälsa och balans i organisationer

En kombinerad grundkurs i the Genuine Contact™ Program, våren 2017

Hälsa och balans i organisationer.

Reflekterande samtal kring ledarskap.

Kursen ger dig verktyg och metoder för att göra en diagnos på din organisations hälsa och balans. En organisation består av människor och när de mår bra presterar de bra. För att individen ska vara i balans och må bra behöver strukturen i organisationen också göra det. Under dagarna på Ramsviks Övergård, i havsbandet lite norr om Smögen övar vi metoder för att synliggöra hur organisationen mår.

En balanserad organisation ger utrymme och stöd för den enskilde att utvecklas och att ta ledarskap för sin uppgift i organisationen. Det kan vara svårt att se hur omvärlden påverkar min situation både ur ett privat och ur ett organisatoriskt perspektiv. Med utgångspunkt från oss själva använder vi övningar och metoder för att synliggöra en del av detta.

Tack vare att vi använder samma verktyg och metoder som vi utbildar i får du ett dubbelt lärande. Du får både den bakomliggande tanken med övningarna och en egen erfarenhet av att använda metoderna, att vara i dem. Det ger dig en förförståelse för hur dina kommande deltagare kommer att uppleva metoderna när du själv använder dem, i din organisation.

Vi arbetar inne och ute, enskilt och i grupp, teoretiskt, reflekterande och praktiskt för att använda olika sätt att lära och att dela kunskap. Olika platser, olika sätt att fråga och olika sätt att förmedla metoderna ger dig fler möjligheter att lära på det sätt som passar dig bäst. Det vidgar också dina möjligheter att forma övningarna och designa ditt sätt att använda dem så att det passar dig.

Platsen ser vi som en stor och viktig resurs för lärande. Vi använder därför olika platser deras kvaliteter för att förstärka lärandet och öka kreativiteten.

Några av verktygen vi använder är Historielinjen, Sorgecykeln, Organisationens livscykel, Deep Essence Tool© och Medicine Wheel Tool©. De är alla verktyg ur Genuine Contact™ programmet. Du kan läsa mer om organisationen och våra verktyg på Genuine Contacts hemsida.

Comments are closed.