Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är en metod för lärande som bygger på nyfikenhet, rörelse, tema, plats och är ofta ämnesövergripande.

Metoden är ett komplement till lärande i klassrummet på samma sätt som användandet av en kemi- eller slöjdsal är det för vissa delar i undervisningen. Att skapa situationer för lärande där många sinnen används, på en plats som förstärker innehållet ger ett lärande som går på djupet. Det behövs som vid allt arbete med lärande hjälp att synliggöra och att reflektera över vad just jag, deltagaren, har lärt mig.

Att arbeta med lärande ute ställer delvis andra krav på ledarskapet jämfört med ledarskapet i klassrummet. Vi behöver skapa en form eller ett rum för lärande som blir lika naturligt som klassrummet med dess möblering. Går du in i ett klassrum på skolmuseet, i klassrummet du själv gick som barn eller i en nybyggd skola så känner du oftast igen dig ganska väl. Bänkar på rad, riktade mot en kateder och någon form av tavla att skriva och rita på. När vi går ut behöver vi skapa en struktur som ger samma signal om att det handlar om lärande och fokus.

Cirkeln eller åtminstone en ring, formen kan lätt variera men den ger oss rummets väggar. När vi lämnar klassrummets väggar och går ut blir känslan annars lätt att det inte finns några begränsningar. Känslan av rast och fria aktiviteter tar lätt över. För fokusets skull behövs en avgränsning.

När rummet är med mig kan jag välja att samla gruppen och prata om något på ett sätt där alla får möjlighet att höra och se. Vi bildar själva en begränsning mot det som finns utanför rummet, bakom våra ryggar. Ganska praktiskt att kunna bygga ett rum precis där man är och när det behövs. Det ger mig till exempel möjligheten att flytta rummet från stranden till fornborgen när ämnets fokus ändras. Istället för att som i klassrummet först visa en bild på en strand för att sedan byta bild till försvarsanläggningen flyttar vi gruppen. Det påverkar upplevelsen och, med stor sannolikhet, vad deltagaren tar till sig ur lektionen.

Kurs i utomhuspedagogik med vattentema
Kontakta oss för mer info

Comments are closed.