Utrymme – en nödvändighet för ledarskap

Samtal i granitlandskap, Bohuslän

Utvecklande samtal med gott om utrymme.

För att få plats måste man skapa plats. Så står det på en tavla inne på en väns kontor. Han och hans kollegor bygger utställningar och då handlar det om att få in mycket information på en liten yta men ändå behålla översikten. För en ledare handlar det delvis om samma sak – att skapa utrymme och distans för att kunna se helheten.

Jag behöver utrymme i tid för att kunna reflektera över hur mitt sätt att leda påverkar människorna runt mig och vidare i hela organisationen. Allt beror naturligtvis inte bara på en enda individ men allt börjar där, med exemplets makt. Genom att leda mig själv på ett hållbart och balanserat sätt så kommer det att påverka mitt sätt att leda andra i en organisation. Med andra ord skapas en organisations kultur och dess framgång i grunden av hur vi bemöter varandra.

I midsommarveckan (18-21/6) finns det möjlighet att upptäcka och utveckla ditt ledarskap ur ett holistiskt perspektiv. Vi bor på Ramsviks övergård och rör oss i det bohuslänska kustlandskapet som vi använder för att skapa situationer för lärande och reflektion. Utrymmet och förutsättningarna finns för att dyka djupt i ditt eget ledarskap och arbeta med frågor som berör både person och profession.

Läs mer och boka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.